Chat log

EpisodeStart dateTimePartsLinesBytes
Episode 12009-03-28 (Sat)45m15s11825579
Episode 22009-03-29 (Sun)7h59m1266871327
Episode 32009-03-31 (Tue)1h02m12497364
Episode 42009-04-01 (Wed)2h18m147415254
Episode 52009-04-02 (Thu)1h20m11756845
Episode 62009-04-03 (Fri)1h58m145513014
Episode 72009-04-08 (Wed)2h07m175020221
Episode 82009-05-31 (Sun)2h04m150015378
Episode 92009-07-17 (Fri)3h04m164721830
Episode 102009-07-19 (Sun)3h26m282925009
Episode 112009-07-23 (Thu)2h10m183924804
Episode 122009-08-01 (Sat)3h42m185829265
Episode 132009-08-05 (Wed)1h46m144414382
Episode 142009-09-20 (Sun)4h30m1100730038
Episode 152010-03-26 (Fri)1h18m11867985
Episode 162010-10-15 (Fri)1h53m133114139
Episode 172011-04-16 (Sat)1h34m31799890
Episode 182011-04-17 (Sun)2h44m135919355
Episode 192011-04-23 (Sat)8h13m183441594
Episode 202011-04-24 (Sun)6h42m1123855121
Episode 212011-04-27 (Wed)4h39m144527165
Episode 222011-05-18 (Wed)4h50m153931530
Episode 232011-07-16 (Sat)4h22m161033999
Episode 242011-07-22 (Fri)4h31m169229933
Episode 252011-07-23 (Sat)1h25m11497812
Episode 262011-08-20 (Sat)5h38m1118245376
Episode 272011-08-26 (Fri)2h43m159619079
Episode 282011-08-29 (Mon)1h10m11346141
Episode 292011-09-02 (Fri)1h29m138114267
Episode 302011-09-07 (Wed)2h35m341117825
Episode 312011-09-10 (Sat)3h55m1127645467
Episode 322011-10-01 (Sat)2h43m150120416
Episode 332011-10-21 (Fri)2h21m134715458
Episode 342011-10-24 (Mon)2h26m131615653
Episode 352011-10-25 (Tue)2h50m131211798
Episode 362011-10-25 (Tue)1h53m139714102
Episode 372011-10-27 (Thu)3h43m174729853
Episode 382011-11-02 (Wed)4h17m164827553
Episode 392012-01-05 (Thu)2h50m259620796
Episode 402012-01-06 (Fri)2h46m156823992
Episode 412012-01-13 (Fri)3h16m275327232
Episode 422012-01-20 (Fri)1h45m131613954
Episode 432012-01-21 (Sat)1h45m139116843
Episode 442012-02-17 (Fri)3h34m183927933
Episode 452012-02-18 (Sat)3h34m259822740
Episode 462012-03-02 (Fri)1h18m11738363
Episode 472012-03-24 (Sat)1h19m21809369
Episode 482012-04-14 (Sat)2h31m237920796
Episode 492012-04-22 (Sun)3h25m457724687
Episode 502012-05-20 (Sun)5h57m1179455262
Episode 512012-06-16 (Sat)6h49m2218359614
Episode 522012-07-15 (Sun)2h43m163423619
Episode 532012-11-30 (Fri)2h12m158719426
Episode 542012-12-01 (Sat)1h53m139215393
Episode 552012-12-15 (Sat)2h09m433014611
Episode 562013-01-28 (Mon)4h49m293739298
Episode 572013-03-27 (Wed)1h43m128111779
Episode 582014-11-21 (Fri)3h22m269226353
Episode 592015-05-06 (Wed)1h54m156523370
Episode 602015-05-07 (Thu)2h18m171430007
Episode 612015-05-24 (Sun)3h53m1116045603
Episode 622015-09-06 (Sun)2h24m169632327
Episode 632015-09-12 (Sat)5h15m1107451641
Episode 642015-09-19 (Sat)3h46m296441688
Episode 652015-10-10 (Sat)3h23m1105840783
Episode 662015-10-17 (Sat)1h58m143618421